Forskare vid Jönköping University har kartlagt livskvalitet hos kvinnor med lipödem

Kvinnor med lipödem har stora hälsoproblem men får vänta i decennier på en korrekt diagnos

Studien genomfördes med totalt 245 kvinnor med lipödem som besvarade en enkät innehållande frågor om hälsa och livskvalitet. Resultatet visar på att de som är drabbade av lipödem har fler hälsoproblem och lägre livskvalitet jämfört med andra. Den långa väntan på diagnos tyder på att kvinnorna med lipödem är underdiagnostiserade och många får kämpa i år med sin hälsa helt utan eller med mycket lite stöd från vården.

Klicka på bilden för att läsa studien

Klicka här för att läsa Johanna Falcks sammanfattning av forskningsstudien.