Lipödemskola

Lipödemskolan vid Rehabcenter Sfären

Syftet med lipödemskolan är att öka individernas kunskap om diagnos och symtom, men även ge möjlighet att reflektera över egna och andras erfarenheter. Genom att ta del av information som ges och praktiskt prova olika träningsformer etc ges förutsättningar till fortsatt eget arbete för bättre hälsa och välbefinnande.

Att delta i lipödemskolor är givande för både patienter och personal. Det utbyte av information, tankar och upplevelser som sker i gruppen fördjupar förståelsen för hur det är att leva med lipödem. Många uttrycker att lipödemskolan varit avgörande för hur man ser på sig själv och sin förmåga att handskas med vardagen.

Upplägg

Gruppen består av 8 – 10 deltagare. Personerna är diagnostiserade med lipödem och har grundläggande kunskaper om sjukdomen samt har påbörjat rehabilitering i någon form. Gruppen är sluten, dvs inga nya deltagare kommer in. Deltagarna kommer överens om tystnadsplikt inom gruppen, dvs ingen delger vad som sägs på sociala medier eller utanför gruppen.

Gruppen träffas varannan vecka under 8 tillfällen under 1.5 – 2 timmar varje gång. Det sista tillfället kan läggas med längre tidsintervall då deltagarna har reflekterat över innehållet. Det finns möjlighet att diskutera erfarenheter av nya strategier eller av att ha provat nya träningsformer.

Innehållet i grupptillfällena är teori och praktiska övningar under handledning av legitimerad personal (Arbetsterapeut och fysioterapeut, tillika lymfterapeuter, dietist, läkare och mindfulness instruktör alternativt psykolog).

Exempel på program:

PROGRAM FÖR LIPÖDEMGRUPPEN 

Tillfälle 1  Information, presentation, ta upp egna erfarenheter

Tillfälle 2 Anatomi och fysiologi, vad händer i kroppen vid lipödem

Tillfälle 3  Mindfulness, selfcompassion inkl. praktiska övningar

Tillfälle 4 Kostens betydelse vid lipödem

Tillfälle 5  Fys.träning i teori och praktiska övningar (core)

Tillfälle 6  Behandlingsmetoder och egenvård (vilken är teorin bakom olika metoder, hur fungerar de)

Tillfälle 7 Psykologiska aspekter på att leva med lipödem. Balans i vardagen och coping strategier.

Tillfälle 8 Uppsamling och Utvärdering (och om intresse finns: Praktiska övningar)

Att tänka på: Det är viktigt att terapeuterna som leder gruppen tänkt igenom sitt förhållningssätt. Finns det mycket stigma hos deltagarna är det bra att vara förberedd på detta. Vi har haft gott stöd av att ha psykolog eller psykoterapeututbildad personal med vid något grupptillfälle.