Intervjuboken: Livet med lipödem – en utmaning var dag

Klicka på bilden så kan du läsa boken som en pdf.

”– Redan när jag var sex var det något med mig, jag kunde inte hänga i knävecken,
berättar Josefine.”

”– Efter fettsugningsoperationer för en halv miljon har jag många bra år
kvar i livet, säger Lea.”

”– Jag har stort självförtroende och har dolt benen i långa kjolar, avslöjar
Silvia.”

Möt i denna bok fantastiska kvinnor med lipödem som kämpar, uthärdar och försöker komma vidare i sina liv, trots förakt, missförstånd och otrevligt bemötande när de sökt hjälp. Om dessa kvinnor handlar Livet med lipöden – en utmaning var dag.

Alltför många inom vården vet inte vad lipödem är. De ser kvinnor som de bedömer som överviktiga och ger dem rådet: Gå ner i vikt! Lipödem är en form av fettsvullnad. Fettceller som orsakar djup smärta växer till vid stussen, benen och/eller överarmarna.
Den radikala behandlingen är fettsugning, en operation som inte ges inom sjukförsäkringssystemet. Den som har råd kan själv bekosta operationerna som ofta behöver bli flera. Den som inte har ekonomi till det får fortsätta lida, kan kanske aldrig arbeta igen och får följdsjukdomar.

Boken ingår som en del i ett Arvsfondsprojekt som genomförs av Bräcke Diakoni tillsammans med patientföreningarna SÖF, Svenska Ödemförbundet, LymfS, Lymf- och lipödemföreningen i Stockholms län samt NKA, Nationellt kompetenscentrum för anhöriga.

Förhoppningen med projektet är att behandling av lipödem ska bli erkänd som en rättighet när diagnosen är ställd för den enskilda kvinnan. Då behövs kunskap överallt i vården och den plattform som också framställs i projektet kommer att finnas kvar som en kunskapskälla både för personal som vill erbjuda behandling samt för anhöriga och kvinnor som själva har lipödem.