Kiropraktor

Korrigera och stärka hållning vid lipödem

Ur ett rent kliniskt perspektiv går det att se vad lipödem genererar för sekundära problem. Många är väldigt överrörliga men även försvagade i många muskler. Delvis på grund av Upper och Lower crossed syndrome men även på grund av att det är ibland är fysiska olikheter mellan övre och nedre kroppshalvan och förskjutning av kroppsvikt.

Upper Crossed Syndrome (UCS) beskriver problemet med felaktig hållning eller dysfunktion i halsryggen och bröstryggen.  Vid UCS är vissa muskler förkortade medan andra är försvagade. Detta skapar ett mönster av obalanser från atlantooccipitalleden (mellan skallen och atlaskotan) och nedåt.

Lower Crossed Syndrome beskriver istället felaktig hållning i ländryggen.  LCS skapar dysfunktion särskilt vid L4-L5 och L5-S1-segmenten, SI-fog och höftleden.

I UCS & LCS befinner sig personen i en position som inte är särskilt gynnsam för att bibehålla ledrörlighet. Är man i en position för länge så blir ledkapslarna strama i den riktningen de inte rör sig i. Detta är fullt behandlingsbart för en kiropraktor och bör sedan stärkas upp med hjälp av fysioterapeut.

De vanligaste symptomen och tillstånden som noterats kliniskt är:

 

Ländryggsproblem

 

Då patienter med lipödem vanligen får en framåt tiltning av bäckenet uppkommer en komprimering av de lumbala facettlederna. Utöver det som beskrivs i LCS, kan detta i sig ge ländryggsmärta ofta i molande form. Det gör mer ont då i sittande eller stående och brukar lindras av att sitta på huk eller ligga i fosterställning.

 

 

 

 

Fötter och knän

Med LCS sker en internalrotation i femur som ökar pronation och fallande fotvalv som effekt. Det ger det både rörelseinskränkningar i fotlederna och mellanfotsbenen men även hävstångseffekten som kan ge knäsmärtor på grund av fotens felställning. Långsiktigt kan detta generera artros och meniskskador. Fot och mellanfotsbenen är förhållandevis lättbehandlat för en kiropraktor.

De muskler som man bör rehabilitera vid LSC är de tvära magmusklerna och bäckenbotten samt att lära sig hålla bäckenet i en neutral position.

Axlar nacke

Patienter med lipödem har oftast främst problem med den nedre halvan av kroppen. De som har lipödem på överkroppen är, utöver de problem som är nämnt ovan, ofta även drabbade av UCS där axlarna roterar framåt vilket ger en framåtlutning av nacke huvud. Detta leder till en kroppsvikts förskjutning i sig som kan generera ett LCS som sekundär problematik. Dessa patienter har även ofta spänningshuvudvärk och eller nackvärk i kraniocervikala övergången på grund av UCS. Inte sällan så är det även ledrörelseinskränkningar i de övre nacklederna.

När kiropraktorer återskapat rörligheten i de rörelseinskränkta områdena samt stretchar, triggerpunktsbehandlar eller vad som behövs för den individuella patienten, är det fördelaktigt med ett samarbete med fysioterapeuter för att stärka upp de tidigare underaktiverade musklerna efter behandling.