Frågor till plastikkirurger

Vi har ställt frågor till tre plastikkirurger. De har svarat utifrån sina erfarenheter av att operera patienter med lipödem och nedan redovisas deras svar.

Hur mycket kan/ska man träna efter operation?

 • ”All fysisk aktivitet uppmuntras. Promenad är ett mycket bra alternativ och fullt tillräckligt. Veckorna efter en fettsugning är kroppen svullen och vikten har ofta gått upp vid kontrollvägning. Här är det viktigt att förstå detta och inte ”ge upp”.
 • ”Målsättningen är att bibehålla den viktminskning som fettsugningen inneburit. Veckorna efter en stor fettsugning är det lätt att känna sig yr då man reser sig upp. Detta måste man ta hänsyn till och inte överanstränga sig”.

Vilka är svårigheterna med att operera personer med lipödem?

 • ”Fettsugning av lipödem innebär inga andra tekniska problem än vid andra tillstånd. Svårigheter kommer i punkten om förväntningar”.
 • ”Lyssna på vad patienterna önskar, undervisa om realiteterna, leverera vad du lovat”.

Vilka risker finns med fettsugning vid lipödem?

 • ”Fettsugning av lipödem kräver lång erfarenhet tills resultaten håller, det är väsentligt att operatören har god erfarenhet av lipödem”.
 • Generellt är fettsugning är en mycket skonsam operation. Rätt gjort är det kort konvalescens och lite smärta.

Problem och risker uppkommer när man:

  • Tar stora volymer. Risken finns då med tryckfall och svimning. Även blödning kan ses.
  • Opererar med för kort tid till nästa operation, 6 månader är rekommenderat.
  • En metod som innebär mindre blödning och om operationen genomförs i lokalbedövning där patienten är rörlig minskar risken för proppbildning. En kortare tid behövs mellan operationerna.
  • Utför fettsugningar i djupa vävnader som kan leda till fettembolier vilket liknar vanliga proppar.
  • Använder värme för att behandla vävnaden. Det kortsiktiga resultatet med en bättre uppstramning åstadkoms genom att den djupa vävnaden påverkas. Ärrbildningar uppkommer som inte mjukas upp. Lymfflöde försämras Den kliniska erfarenheten är att om man försöker operera i dessa områden igen så blöder det kraftigt pga ärrbildningarna och de blir mycket svåra, eller omöjliga, att avlägsna. Går man upp i vikt blir ojämnheter tydligare.
 • Vid all kirurgi finns risker för blödning och infektion. Specifikt för lipödem kan dåligt genomförd operation leda till långvariga problem med smärtor och svullnad.
 •  Har en ökad viktuppgång vilket försämrar resultatet av operationen
 •   Att den hudsammandragande effekten av Smartlipo metoden skulle vara utav ondo för lipödempatienterna, genom att göra hudkostymen ”för tajt”, stämmer inte.

Är det väsentligt att få bort allt lipödemfett i operationsområdet?

 •  ”Många patienter upplever att all smärta försvinner efter en fettsugning. Allt fett kan inte tas bort hur noggrann man än vill vara. Det finns idag liten kunskap om orsak till smärtan i fettet. När man vet det så kan det bli lättare att svara på frågan om vilket fett som måste tas bort”.
 •  ”Vid en fettsugning måste alltid en viss mängd underhudsfett lämnas kvar, annars riskerar patienten drabbas av komplikationer såsom bland annat lokala hudnekroser. Det finns ingen fettsugningsteknik som kan ”selektera” fram ”lipödemfettceller” från ”icke-lipödemfettceller”, och detta innebär således att det efter en fettsugning kan finnas kvar lipödemfettceller i kvarvarande underhudsfett”.
 •  ”Ja, helt avgörande för resultatet”.

 Skiljer det sig mellan tekniker? Ökar fettdepåer på andra ställen på kroppen, tex armar eller magen? I så fall, vilka är i riskzonen för detta?

 •  ”Detta ses oftare om man gör flera operationer i tät följd. Lyckas man gå ner i vikt efter en operation – eller vara viktstabil så minimeras risken”
 • ”Vi har inte sett att operationer med Smartlipo i tätare följd ökat risken för detta”
 • ”Lipödem är en progredierande sjukdom men opererade områden uppvisar generellt sett en långsammare progress än icke-opererade”.