5. Region Gävleborg

Var man kan få hjälp varierar stort inom landet. Under respektive region hittar du en beskrivning som kommer att fyllas på vartefter vi får mer information.

Utredning och behandling

I Region Gävleborg får man söka hjälp via sin husläkare.

Kompressionsplagg

Förskrivs inte till patienter med lipödem. Kan provas ut av lymfterapeut vid lymfödem.

Kompressionspump

Kan inte förskrivas till patienter med lipödem.

Patientföreningar

SÖF Uppsala, Svenska Ödemförbundets lokalavdelning i Uppsala:
https://www.svenskaodemforbundet.se/uppsala-2/

SÖF, Svenska Ödemförbundet: https://www.svenskaodemforbundet.se/

 

Ambassadörer för Projekt Lipödem