1. Region Norrbotten

Behandling av lipödem i region Norrbotten

Var man kan få hjälp med lipödem varierar stort inom landet. Under denna region hittar du en beskrivning som kommer att fyllas på vartefter vi får mer information.

Utredning och behandling

Man får vända sig till sin husläkare.

Kompressionsplagg

Knästrumpor kan förskrivas till patienter med lipödem vid påvisande av pittingödem. Man kan erhålla 6 par/år.

Kompressionspump

Förskrivs inte till patienter med lipödem.

Patientföreningar

SÖF Västerbotten, Svenska Ödemförbundets lokalavdelning i Västerbotten: https://www.svenskaodemforbundet.se/vasterbotten/

SÖF, Svenska Ödemförbundet: https://www.svenskaodemforbundet.se/

 

Ambassadörer för Projekt Lipödem

SÖF Västerbotten