Nu har vi fått svar från politikerna i både Region Skåne och Region Stockholm kring den obefintliga vården för patienter med lipödem

Svaren från de båda regionerna är väldigt olika.

Svar från Region Skåne

I Skåne visar man från politiskt håll en tydlig förståelse för patienternas lidande och att man har ambitionen att alla ska få den vård och behandling man har rätt till. Man accepterar inte orättvisor eller att patienter inte får tillgång till t ex kompressionsutrustning pga bristande ekonomiska resurser på kliniken. Generellt hänvisar man beslut om vilken vård och behandling som erbjuds till den medicinska expertisen och menar att politiker ska ge goda förutsättningar för professionen att fatta bra beslut. Man menar på att man erbjuder mer resurser och mer kunskap om till exempel lipödem i hälso- och sjukvården.

Vi uppmanar alla personer med lipödem i Skåne att svara hur väl detta motsvarar verkligheten man möter.

Länk till Frågor och Svar Region Skåne

Svar från Region Stockholm

I Stockholm gör man det enkelt för sig. Man öppnar inte på något sätt någon förståelse för patienternas lidande utan hänvisar endast till strikt tolkning av evidenskrav. Man hänvisar till de avtalade vårduppdrag som tecknats med vårdgivare. Inte heller medger man att det är djupt orättvist eller att man har ett uttalat ansvar att rätta till orättvisor när de förekommer.

På frågan om vad man gör för att patienter med lipödem ska erbjudas kompressionsplagg och kompressionspump för att lindra sina symtom är svaret att det inte är tillgängligt med mindre än att man också har ett uttalat lymfödem. Detta trots att man hänvisar till ”2020-JWC_Consensus_Lipoedema 2020″(återfinns under fakta och forskning)  och de behandlingsprinciper som beskrivs där. I dokumentet beskriver man bland annat både kompressionsbehandling men även liposuction, som effektiva behandlingsmetoder för att minska symtom vid lipödem.

Vi uppmanar er alla personer med Lipödem i Stockholm att läsa dokumentet för att därefter bemöta politikerna och ställ krav!

Länk till Frågor o Svar lipödem SLL