Kostens betydelse vid lipödem

Flertalet lipödempatienter är väl insatta i hälsosam mat och livsmedel. De har ofta kämpat sedan tidiga tonår med sin vikt och provat hålla olika dieter utan tillräckligt viktresultat då befintligt lipödem inte går att reducera via kostrestriktioner. Om patienten har en sund kosthållning så är det viktigt att belysa och bekräfta det som är bra så inte kosten begränsas ytterligare.

I den starka viljan att minska sin vikt upplevs många periodvis vara mycket stränga mot sig själva. En del begränsar sig kraftigt vad gäller livsmedelsval och utesluter stora livsmedelsgrupper. Vanligt förekommande är också att frukost eller lunchmåltiden hoppas över, vilket får negativa konsekvenser i form av snabbare ättempo och stora portioner. Även tankar kring vad som är tillåtet och förbjudet som lätt leder till skuldbeläggning. Risken för ätstörningsproblematik är stor med växelvis svält och hetsätningsperioder, pendlande vikt och försämrad livskvalité som resultat

Lipödem är hormonkänsligt. Snabba kast vad gäller måltider och ätande skapar hormonell obalans i kroppen och kan möjligen bli en ökad risk för ytterligare lipödembildning. Kostrådgivningens fokus bör vara att minska risk till viktökning. Förstå matens roll i förhållande till lipödem. Det vill säga, ha en god insikt i sin diagnos och förståelse för måltidsrutinernas och livsmedelsvalens betydelse i sammanhanget. Patienten ska känna sig trygg med sin kosthållning och därmed våga sätta långsiktiga och bestående mål, vilket gynnar hormonell balans i kroppen.