7. Region Uppsala

Var man kan få hjälp varierar stort inom landet. Under denna region hittar du en beskrivning som kommer att fyllas på vartefter vi får mer information.

Utredning och behandling

I Region Uppsala behandlar man inte patienter med lipödem med hänvisning till bristande evidens. Man får söka hjälp via sin husläkare.

Kompressionsplagg

Kan inte förskrivas till patienter med lipödem. Kompressionsplagg förskrivs endast av terapeuter anslutna till onkologkliniken på Akademiska sjukhuset.

Kompressionspump

Kan inte förskrivas till patienter med lipödem.

Patientföreningar

SÖF Uppsala, Svenska Ödemförbundets lokalavdelning i Uppsala: https://www.svenskaodemforbundet.se/uppsala-2/

SÖF, Svenska Ödemförbundet: https://www.svenskaodemforbundet.se/

 

Ambassadörer för Projekt Lipödem

Vänd dig till SÖF:s lokalavdelning i Uppsala.