Fysisk aktivitet

Styra fysisk aktivitet

Även om inte själva det lipödematösa fettet minskas med fysisk aktivitet så bidrar det till att minska eller motverka övervikt och ge ökad rörlighet om det sker i kombination med hälsosam kosthållning. Det framkommer i studier att personer med lipödem ofta är osäkra på lämplig omfattning på fysisk aktivitet och träning, vilket visar på behovet av stöd och support.

Det är viktigt att hitta en träningsform som känns bra för att stärka individens självförtroende och öka det allmänna välbefinnandet. Träning kan även ge fördelar för den mentala hälsan genom att lindra depressiva symtom som ångesttillstånd. Även sjukdomsrelaterad trötthet (fatigue) minskar med träning.

Avlastad träning vid lipödem


I litteraturen föreslås så kallad ”graded activity” som lämplig träningsform vid lipödem. Det går ut på att träningen stegras långsamt och succesivt i intensitet enligt ett tidsschema. Fokus ligger på lågintensiv träning såsom gång, yoga, bassängträning, pilates och gummibandsträning. Symtom som smärta, tyngd, mjölksyra, ska bemästras innan nästa nivå.

Personer som redan utövar högintensiv träning bör inte avrådas till det, men man kan behöva se om det går att minimera risk för överbelastning i leder, blåmärken eller att utveckla inflammationer.

Det är viktigt med kunskap om att hitta och aktivera det djupa stabiliserande muskulära systemen, framförallt s.k. coreträning eller bålstabiliserande träning, vid lipödem. Genom att aktivera djupare muskulatur sker en hämning av överaktivitet i globala muskler. Övningar och teorier finns inom t.ex. kinetisk kontroll och JEMS (Joanne Elphinston Movement System) Personer med överrörlighet och lipödem behöver oftast inte stretcha och bör undvika ytterlägen.  Det är bra att medvetandegöra och stimulera proprioception, postural postition/hållning, ledpositioner, muskeltonus, andningsmönster samt aktivering av stabiliserande muskler. Därmed bättre förutsättningar för träning av stabilitet, balans och koordination.

Bassängträning

Lämplig träningsform vid lipödem

Bassängträning är en lämplig träningsform vid lipödem. Det ger rörelsefrihet, känsla av viktlöshet, minskad smärta och ger en komprimerande effekt som leder till bättre venös-lymfatiskt flöde. Lämplig träning är även styrketräning för benen och att öka muskeltonus kring knä- och höftleder för att stabilisera och förebygga överbelastning. Core och bäckenbottenstabilitet är en förutsättning för detta. Många behöver hjälp med att hitta rätt teknik.

Förbättra cirkulation

Vid lipödem kan cirkulationen i fettvävnaden vara nedsatt. Olika strategier finns för att förbättra venöst och lymfatiskt återflöde.

Det är väl känt att lymfflödet ökar genom ett varierat vävnadstryck i kroppen. Ett effektivt sätt att få ett varierat vävnadstryck är att aktivera muskelpumpen genom rörelser. Dynamisk träning förespråkas för att förbättra cirkulationen. Vid dynamisk träning, ger den rytmiska kontraktionen av perifera muskler en kompression av lymfkärl och vener och ökar därmed återflödet effektivt.

En variation av tryck åstadkoms även genom djupandning, vilket beror på att diafragman aktiveras. Diafragmans rörelse ger upphov till en tryckvariation i bålen och leder till att lymfflödet stimuleras centralt vid ductus thoracicus

Djup andning är en enkel åtgärd som patienten kan göra själv. Andra lämpliga aktiviteter som stimulerar djupandning är yoga, qigong och tai chi.

Bild från: Moseley, A.L., Piller, N.B., & Carati, C.J. (2015). The effect of gentle arm exercise and deep breathing on secondary and lymphedema. Lymphlogy, 38, 136,145.

Kombinationen träning och kompression är ett koncept som framhålls inom lipödem-forskning. Fysisk träning aktiverar den venösa-och lymfatiska pumpen. Kompressionen har en ”hållande” effekt mot vävnaden, lindrar smärta och ökar cirkulatorisk kapacitiet genom sitt tryck.

Barriärer för träning

Begreppet ”träning” kan ge upphov till oro och förknippas med intensiv träning på gym. Det kan vara bättre är att tala om som fysisk aktivitet istället. Det är vanligt med negativa erfarenheter av fysisk träning och att inte kunna nå framsteg med träning som man hade önskat.

Genans för kroppen och svårigheter att hitta lämpliga träningskläder är ett annat hinder. Ett sätt att komma till rätta med detta är att diskutera lämpliga lösningar tillsammans med patienten. Många mår bra av att delta i mindre grupper, eller grupper som vänder sig till personer med lipödem.