Har du viktig information för personer med lipödem?

Vänd dig till din patientförening om du har information om vart man kan vända sig för att hitta behandling  eller stöd för diagnosen lipödem i din region.

Det vi vill veta är t ex:

  • Var kan man få hjälp?
  • Med vad kan man få hjälp?
  • Hur ser regelverket ut i din region?

Vi vill gärna fylla på med vart man kan vända sig. T ex vårdcentraler med kunskap om lipödem eller mottagningar som behandlar diagnosen lipödem.

Här kan du läsa vad som finns redovisat per region