Föreläsare

Vi erbjöd 2 dagar med föreläsare vars ämnen spände över ett brett område som på olika sätt berörde diagnosen lipödem. Programmet gav åhörarna möjlighet till nya insikter om diagnosen lipödem och hur den kan behandlas.

Dessutom fanns utrymme för diskussioner om hur vi kommer vidare för att säkerställa att fler med lipödem ska få tillgång till vård och behandling oavsett var i Sverige man bor.

För att se de inspelade föreläsningarna klicka här

Lisbeth Löpare Johansson, Leg Sjuksköterska, Samordnare Nära vård Avdelningen för vård och omsorg

Lisbeth Löpare Johansson, Leg Sjuksköterska, Samordnare Nära vård Avdelningen för vård och omsorg

Lisbeth Löpare-Johansson är samordnare för Nära vård på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Hon kommer senast från en tjänst som utvecklingsdirektör i Region Norrbotten. I grunden är hon sjuksköterska med stor erfarenhet av vårdfrågor ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Hon har bland annat arbetat som vårdstrategisk chef på Vårdförbundet  och som primärvårdschef och kvalitetschef.

Lisbeth brinner för den personcentrerade vården. Omställningen till nära vård beskriver hon som en rörelse, där vi med gemensamt lärande gör vården bättre tillsammans.

Magnus Isacson, Specialistläkare i allmänmedicin Ordförande SFAM

Magnus Isacson, Specialistläkare i allmänmedicin Ordförande SFAM

Magnus Isacson är allmänläkare och ordförande för Svensk förening för allmänmedicin. Han arbetar till vardags på Ekerö vårdcentral strax utanför Stockholm. Han är en flitig sjukvårdsdebattör som brinner för en välfungerande och jämlik primärvård där hela befolkningen får möjligheten att ha en fast läkare med helhetsansvar på vårdcentralen.

Epameinondas Gousopoulos, MD PhD

Epameinondas Gousopoulos, MD PhD

Dr. Gousopoulos studied medicine in Greece and Germany, followed by a traning in medical biology at the University of Zurich in Switzerland. He completed his PhD at the Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich in the laboratory of Prof. Detmar, focusing on the pathomechanisms of lymphedema development. Since then he followed this dual path, combining clinical medicine and science. Dr. Gousopoulos is currently completing his training in Plastic and Reconstructive Surgery at the University Hospital Zurich, Switzerland. The research of his group focuses on both lymphedema and lipedema, with a particular interest for the development of therapeutic solutions.

Talk title: ”A deep dive into lipedema pathomechanisms – what the scientific data suggest”

Prof. Andrzej Szuba MD, PhD, Department of Angiology, Hypertension and Diabetology, Wrocław University of Medicine, Wroclaw, Poland

Prof. Andrzej Szuba MD, PhD, Department of Angiology, Hypertension and Diabetology, Wrocław University of Medicine, Wroclaw, Poland

Dr Andrzej Szuba is currently Professor of Medicine and head of the Department of Angiology, Hypertension and Diabetology at Wroclaw Medical University, Poland. He specializes in internal medicine and in vascular medicine. Having obtained a PhD in 1991 for his thesis entitled ”Superoxide Dismutase Activity in Patients with Arteriosclerosis Obliterans,” he then did a post-doc in the Department of Biochemistry of SUNY Health Science Center, in Brooklyn (New York City) and the Cardiovascular Department of Stanford University (Stanford, USA).

Dr Szuba has received various honors, awards, and grants for his clinical and scientific work in vascular medicine. He has been principal investigator in various research projects, such as one on “The role of the lymphatic system and macrophages in the prevention and regression of atherosclerosis.” He is currently running several research projects related to the lymphatic system, cerebrovascular disease, vasculitis and lymphedema.

He is current President of the International Society of Lymphology. In Poland he is the President of the Lymphological Chapter of the Polish Phlebological Society and the President Elect of the Polish Angiological Society.

Dr Szuba is Vice-Editor-in-Chief of Acta Angiologica and also an Editorial Board member of the Journal of Lymphatic Research and Biology, Physiotherapy, and Polish Oncology. He has authored or co-authored more than 220 publications in peer-review journals. His h index is 24.

Sharie Fetzer, ordförande för Lipoedema UK, Storbritaniens patientförening för personer med lipödem.

Sharie Fetzer, ordförande för Lipoedema UK, Storbritaniens patientförening för personer med lipödem.

Lipoedema UK’s mål är att utbilda läkare och vårdpersonal verksamma inom hälso- och sjukvården om diagnosen lipödem för att alla med lipödem ska få rätt behandling och omvårdnad i sina kontakter med vården och Sharie är i sin roll som ordförande en viktig drivande kraft för deras arbete.

Sharies frustration över bristen på information om lämplig behandling av lipödem och hennes önskan av mer forskning om behandlingsinsatser och dess effekter samt alla andra aspekter av hur livet påverkas av lipödem ledde till den stora enkätundersökningen man genomförde i UK 2014. Hennes mål är att lipödem ska uppmärksammas och kunna diagnostiseras så tidigt som möjligt. Sharie är speciellt stolt över samarbetet med The Royal College of General Practitioners (RCGP), det professionella organet för allmänläkare i Storbritannien. RCGP representerar och stöder läkare i viktiga frågor inklusive licensiering, utbildning, utbildning, forskning och kliniska standarder. Lipoedema UK har tillsammans med RCPG tagit fram e-learning utbildningar om lipödem tillgängligt för deras medlemmar.

Philipp Kruppa, MD

Philipp Kruppa, MD

10-Year experience with the surgical treatment of lipedema – long-term follow-up after multi-stage liposuction

Resident in Plastic and Reconstructive Surgery

Department of Plastic, Aesthetic and Reconstructive Microsurgery/Hand surgery, Hospital Ernst von Bergmann, Potsdam, Germany

Research interest: The focus of my scientific work has been for some time in the field of lipedema. In addition to the retrospective evaluation of long-term results of liposuction presented in the lecture, various clinical studies are being conducted at our clinic to investigate different forms of therapy. In addition, studies on the pathogenesis of the disease at the cellular level are being conducted in cooperation with the German Institute of Human Nutrition Potsdam-Rehbruecke (DIfE). With extraordinary support of chief physician Dr. Ghods, we have been able to establish a variety of interdisciplinary research collaborations. Our firm goal is to define a diagnostic tool that will allow the definitive diagnosis of ”lipedema”.

Leif Perbeck, Docent i kirurgi, Karolinska institutet

Leif Perbeck, Docent i kirurgi, Karolinska institutet

 

Har medverkat som sakkunnig i SBU:s projektgrupp för kartläggningen av behandling av lipödem. Med sin mångåriga erfarenhet som ordförande för Svensk Förening för Lymfologi  har han följt och deltagit i den internationella debatten kring behandling av lipödem. Leif berättar om slutsatserna i rapporten och ger sin syn på hur rapporten kan användas för att ställa krav på vården.

Tema: SBU-rapporten; Lipödem – Diagnostik, behandling, upplevelser och erfarenheter. SBU:s översyn och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska och etiska aspekter. Slutsatser och Vilket ansvar har vården?

Katarina Blom, Leg Fysioterapeut och lymfterapeut

Katarina Blom, Leg Fysioterapeut och lymfterapeut

Katarina arbetar på Lymfödemutredningsmottagning Sabbatsbergs Sjukhus och har lång erfarenhet av att arbeta som lymfterapeut. Hon har tidigare erhållit Svenska Ödemförbundets stipendium för studier om lymfödem vid bröstcancer. Katarina kommer att prata om fysioterapeutens roll vid lipödem.

Anders Liss, leg läk, PhD. Specialist inom Plastikkirurgi och Handkirurgi

Anders Liss, leg läk, PhD. Specialist inom Plastikkirurgi och Handkirurgi

Anders Liss har arbetat på Akademiska Sjukhuset Uppsala, KS i Stockholm samt MAS i Malmö.

Tidigt intresse för lymfödem och startade behandlingen med fettsugning vid lymfödem på Akademiska Sjukhuset efter att ha jobbat med Dr Brorson i Malmö. Parallellt med intresset för lymfödem var fokus mikrokirurgi. Inom detta fält provades mikrokirurgisk teknik för att hitta andra behandlingsformer för lymfödem.

Sedan 2008 verksam inom det ArtClinic där han är ansvarig för verksamhetsområdet Plastikkirurgi. Dr Liss har stor erfarenhet av alla typer av fettsugningstekniker som erbjuds idag eller som varit aktuella senaste 25 åren.

Anders kommer att berätta om sina erfarenheter av liposuction vid lipödem i Sverige och patienternas upplevda behandlingsresultat.

Vilyam Melki, Med Dr, Överläkare Estetikum

Vilyam Melki, Med Dr, Överläkare Estetikum

Vilyam Melki är en pionjär inom Smartlipo i Norden. Dr Melki har lång erfarenhet av fettsugning vid bland annat lipödem. Han är specialiserad inom thoraxkirurgi och har tidigare varit verksam på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Dr Melki kommer att berätta om sina erfarenheter av laserassisterad fettsugning vid behandling av lipödem.

Medicine Dr Anitha Risberg

Medicine Dr Anitha Risberg

Anitha Risberg är Medicine Dr i Fysiologi och idag verksam vid Luleå Tekniska Universitet där hon bland annat undervisar i Arbetsmiljö och stress, stressfysiologi, fysiologi, mentala träningsmetoder, massage, vetenskaplig metod, kvantitativ statistik. Anitha disputerade 2009 med avhandlingen ”Hormones and fluid balance during pregnancy, labor and post partum”.

Dr Risberg har sedan 1998 arbetat med undervisning i medicinska ämnen på universitet, högskolor, folkhögskolor. Mest inom ämnen såsom fysiologi, stressfysiologi, anatomi, sjukdomslära. Har bland annat varit anställd på Uppsala universitet och Mittuniversitetet.

Dr Risberg kommer att ge oss en inblick i ”Fysiologiska reaktioner på stress”. Något som är viktigt för oss alla, men av stor betydelse för att förstå hur stress kan trigga igång reaktioner som påverkar lipödemet.

Joanna Dudek, Ph.D., psychologist, psychotherapist, assistant professor at the SWPS University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland.

Joanna Dudek, Ph.D., psychologist, psychotherapist, assistant professor at the SWPS University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland.

Dr. Dudek forskar och hennes ämnesområde är kontextuell beteendevetenskap och dess praktiska tillämpningar inom områden som kan förbättra livskvalitet och välbefinnande hos personer med kroniska tillstånd, främja kroppsmångfald, kroppsacceptans och uppmuntra till värderingsbaserade insatser.

Dr Dudek kommer att föreläsa om ”Psykologiska aspekter på lipödem”

Jenny Borg, själv drabbad av lipödem och medlem i SÖF, Svenska Ödemförbundet

Jenny Borg, själv drabbad av lipödem och medlem i SÖF, Svenska Ödemförbundet

Jenny har levt med lipödem sedan tonåren, men diagnosen fick hon vänta på i över 20 år. Efter diagnostiseringen har hon engagerat sig i kampen för en rättvis vård och har bidragit stort till den allmänna kännedomen om diagnosens existens. Detta genom att öppenhjärtigt berätta sin historia i ett flertal tidningsreportage, hos Malou på tv4, via sin blogg och numera även via sitt instagramkonto levamedlipodem.

Jenny har fettsugit sitt lipödem och lever idag utan smärta i låren, men den mentala biten av att växa upp med lipödem har påverkat henne stort. Hon har gått från ätstörningar, skam och kroppshat till att leva ett liv fullt ut där självkärlek och frihet är hennes ledord. Här kommer Jenny dela med sig av sina erfarenheter och ge praktiska tips för att kunna må bättre i sitt lipödem.

Titel: – Lipödemhälsa

Ritva Gough, Fil.Dr sociologi, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga

Ritva Gough, Fil.Dr sociologi, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga

Ritva har tidigare varit anställd som FoU-ledare, forskare och verksamhetschef för  Fokus Kalmar län. Ritva disputerade med en avhandling om personlig assistans på universitetet i Tromsö och har bedrivit flera FoU- och forskningsprojekt inom funktionshinderområdet. För Projekt Lipödem har Ritva gjort en genomgång av forskningsstudier med innehåll som berör anhörigskapet och Lipödem och/eller andra långvariga kroniska sjukdomar. Ritva kommer att tala kring anhörigskapet och vad hon funnit i litteraturen kring hur anhöriga påverkas av sjukdomar som lipödem.

Barbro Westerholm, Leg. läkare/Docent/adjungerad professor emerita och Riksdagsledamot

Barbro Westerholm, Leg. läkare/Docent/adjungerad professor emerita och Riksdagsledamot

Barbro Westerholm, tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen, riksdagsledamot för liberalerna med lång erfarenhet av påverkansarbete för god hälso och sjukvård. Barbro sitter med i projektets referensgrupp, något vi är mycket stolta över. Barbro kommer att sammanfatta och avsluta mässan med ett avslutningsanförande.

Program

Fredag 22 oktober
Tid Program Talare
8:00-9:00 Utställarnas iordningställande
9:00-10:00 Registrering
10:00-10:25 Öppningsanförande Lisbeth Löpare Johansson, Samordnare Nära vård SKR och Magnus Isacson Ordförande SFAM  Lisbeth Löpare Johansson, Samordnare nära vård SKR*

Magnus Isacson* Ordförande SFAM

Christina Ripe
Projekt Lipödem

10:30-11:15 ” A deep dive into lipedema pathomechanisms – what the scientfic data suggest” Dr Epameinondas Gousopoulos*
11:15-11:30 Bensträckare och utställarbesök
11:30-12:30 ”Experiences of conservative treatment of lipedema” Dr Andrzej Szuba*
12:30-13:30 Lunch och utställarbesök
13:30-13:55 Information from lipodema UK Chair of Lipoedema UK, Sharie Fetzer*
14:00-14:45 ”10 years after liposuction- a follow up” Dr Philipp Kruppa
14:45-15:05 Bensträckare & utställarbesök
15:05-15:25 SBU-rapporten; Lipödem – Diagnostik, behandling, upplevelser och erfarenheter. En systematisk översyn och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska och etiska aspekter. Slutsatser och Vilket ansvar har vården? Dr Leif Perbeck
15:25-15:40 Behandlingsenkäten vårdens ansvar Christina Ripe Projektledare Projekt Lipödem
15:40-15:55 Slutsatser av Kompressionspumpsrapporten Leg At Åsa G Andersson
15:55-16:15 Lipödemprogrammet Leg At Åsa G Andersson
16:15-16:30 Vikten av fysioterapi vid lipödem Leg fys ter Katarina Blom
16:30-16:40 Sammanfattning av dagen Christina Ripe
16:40-17:00 Utställarbesök Utställare kvar till 17:30
17:00 – ca 21:00 AW
* Föreläsare som medverkar digitalt

 

Lördag 23 oktober
Tid Program Talare
8:00-9:00 Registrering
09:00 – 9:15 Sammanfattning av gårdagen och inledning av dagen Christina Ripe Projektledare Projekt Lipödem
9:15 – 09:35 Liposuction i Sverige vid lipödem Dr Anders Liss
09:35-09:55 Laserassisterad fettsugning vid behandling av lipödem Dr Vilyam Melki
09:55-10:15 Rörelsepaus och utställarbesök
10:15-11:15 Fysiologiska reaktioner på stress Dr Anitha Risberg
11:20-12:05 Psykologiska aspekter vid lipödem Dr Joanna Dudek*
12:05-13:05 Lunch och utställarbesök
13:05-13:45 Lipödemhälsa Jenny Borg
13:45-14:05 Anhörigskapet – Ritva Gough
14:05-14:20 Rörelsepaus och utställarbesök
14:20-14:45 Hur ska man använda plattformen och projektets resultat? Diskussion Den nya vägen framåt? Christina Ripe Projektledare Projekt Lipödem
14:45-15:00 Avslutningsanförande Barbro Westerholm och avslut av konferensen Barbro Westerholm
* Föreläsare som medverkar digitalt