21. Region Skåne

Var man kan få hjälp varierar stort inom landet. Under denna region hittar du en beskrivning som kommer att fyllas på vartefter vi får mer information.

Utredning och behandling

Man vänder sig till sin husläkare som kan förskriva hjälpmedel och remittera till behandling.

Kompressionsplagg

Förskrivande läkare bedömer om behov av kompressionsplagg föreligger, och kan förskriva upp till 2 plagg/halvår.

Kompressionspump

Förskrivande läkare kan förskriva kompressionspump.

Patientföreningar

SÖF Skåne, Svenska Ödemförbundets lokalavdelning i Region Skåne
https://www.svenskaodemforbundet.se/sof-region-skane/

SÖF, Svenska Ödemförbundet: https://www.svenskaodemforbundet.se/

 

Ambassadörer för Projekt Lipödem

SÖF Skåne samlar den mest aktuella informationen om vart man kan vända dig för att få stöd eller finna andra att utbyta erfarenheter med.