Lipödemprogrammet

Lipödemprogrammet beskriver ett fördjupat teamsamarbete inom primärvård för personer med lipödem som utvecklats vid Rehabcenter Sfären i Solna. Denna text kompletterar information som du finner på plattformen under fliken ”Diagnostisering” och ”Behandling”.

De förslag till insatser vi föreslår i lipödemprogrammet bygger på lång klinisk erfarenhet och evidensbaserade metoder inom rehabilitering. Patienter har erbjudits deltagande i individuell behandling eller i grupp. Samarbeten med externa aktörer har gjort det möjligt att erbjuda insatser utanför vården i syfte att brygga över klyftan mellan vård och egenvård eller att komplettera de behandlingsinsatser som varit möjliga inom ramen för primärvården.

Vår erfarenhet är att många av de symtom som lipödem medför går att lindra.

Här kan du även hitta ett upplägg för lipödemskola, presentation av ett utprovnings- och utvärderingsprogram för kompressionspump, hitta formulär och mallar för bedömningar och utvärderingar. Utöver detta finns flera filmer som illustrerar hur vi arbetat.