18. Region Kalmar

Var man kan få hjälp varierar stort inom landet. Under denna region hittar du en beskrivning som kommer att fyllas på vartefter vi får mer information.

Utredning och behandling

Diagnos
Det vanligaste är att det är Din läkare på Hälsocentralen som ställer diagnosen och skickar remiss till lymfterapeut. Alla ödem berättigar till remiss till lymfterapeut för bedömning och ev behandling. Vård ges utifrån patientens behov.

Bedömning och behandling
Det är din Hälsocentral som ansvarar för den vård du får hos lymfterapeuterna, förutom förskrivning av kompressionspump där ansvaret ligger på en klinik inom regionen. Egenavgifterna betalar du själv. Du kan alltid skicka en egenremiss för bedömning direkt till lymfterapeuten, annars är det läkaren som skriver remiss.

Tillgänglig behandling i Kalmar län
• Information och kunskap om hur du kan bedriva egenvård.
• Kompressionsstrumpor och -kläder.
• Kompressionspump.
• Lymfmassage, ges enbart till vissa patientgrupper.

Mottagningar
Enheter med lymfterapeuter i Norr
Västervik Samrehab Akutblocket
Oskarshamn Samrehab Distriktsrehabiliteringen Oskarshamn
Vimmerby Samrehab Distriktsrehabiliteringen Vimmerby

Enheter med lymfterapeuter i Söder
Kalmar Arbetsterapin och fysioterapin Kalmar

Kirurgmottagning
Kalmar Kirurgmottagningen Kalmar

Kompressionsplagg

För att få kompressionsplagg krävs remiss av läkare. En bedömning hos lymfterapeuten kan vara till hjälp för att få en sådan remiss.

Egenavgifter för kompression i Region Kalmar län för kompressionsstrumpor knä, strumpbyxor samt kompressionscykelbyxor. Kompressionsplagg för överkroppen är utan egenavgifter.

OBS!! Du ska inte betala om inte kompressionen sitter bra. Då ska du meddela lymfterapeuten som får göra justering och beställa en ny. Det kan behövas flera justeringar innan det blir rätt.

Kompressionspump

Man kan få kompressionspump förskriven som hjälpmedel. Kräver remiss från klinik.

Patientföreningar

Lymf Kalmar Län, Lymf och lipödemföreningen i Kalmar Län: https://lymfkalmarlan.se/

SÖF, Svenska Ödemförbundet: https://www.svenskaodemforbundet.se/

 

Ambassadörer för Projekt Lipödem

Kontakta patientföreningen Lymf Kalmar län: www.lymfkalmarlan.se