Lymf Region Jönköping och Socialutskottets ordförande Acko Ankarberg arrangerade ett mycket viktigt seminarium om lipödem

Ovan finner ni inspelningen av det seminarium Lymf Region Jönköping och Socialutskottets ordförande Acko Ankarberg arrangerade fredagen den 12 mars.

Det var stor uppslutning av beslutsfattare från Sydöstra sjukvårdsregionen som på ett tydligt sätt visar att man tar ledning bland regioner i Sverige för att förbättra förutsättningarna för vård för patienter med lipödem.

Seminariet hade följande program:

FÖR ATT SYNLIGGÖRA SJUKDOMEN OCH SAMTALA OM VÄGEN FRAMÅT!

Det finns anledning att öka kunskapen inom hälso- och sjukvården om lipödem. Vilka behandlingar finns och hur är patientens perspektiv? Vad kan göras mer regionalt och nationellt för att stärka vården och behandlingen för patienter med lipödem?

Medverkar gör:
Socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson,
Professor Jan Mårtensson, Hälsohögskolan Jönköping,
Docent Leif Perbeck, Karolinska Universitetssjukhuset, Distriktsläkare Elin Ambjörnsson, Gnosjö vårdcentral, Lymfterapeuterna Pia Bergholm och Tom Väisänen,
Professor Elvar Theodorsson, Linköpings Universitet,
Medicinsk direktör Stefan Franzén, Region Östergötland
Marita Melin ordförande Lymf Region Jönköping
Regionråden Kerstin Sjöberg (C) Region Östergötland och Rachel de Basso (S) Region Jönköping.