Vad kan du göra själv?

Behandlingen vid lipödem kan ha många syften och det finns mycket du kan göra själv för att må bättre och förebygga försämring! Beroende på vilka besvär just du har kan de olika delarna som du ser i bilden nedan, ha olika betydelse för ditt mående.

För mycket eller för lite blir inte bra

Vid lipödem, som vid många andra kroniska sjukdomar, är egenvården av stor betydelse. Det är viktigt att ha insikt i att man måste ha lagom stora förväntningar på egenvården. Man kan inte träna bort ett lipödem. Man kan heller inte bli av med ett lipödem med sträng kosthållning. Däremot är det mycket viktigt att ha en aktiv livsföring och sund kosthållning för att minska symtom, förhindra komplikationer och att sjukdomen förvärras. Utmaningen ligger i att hitta en balans i träningen, kosten och vardagsaktiviteterna för att orka hålla i egenvården, för många livet ut. Ansträngning och återhämtning är lika viktiga för att få kroppen att fungera.

Att orka utföra de aktiviteter man måste, vill och bör göra innebär för många med lipödem att behöva planera sin tid. Det innebär att man behöver se över sitt vardagschema för att hitta tillfällen då träning eller återhämtning kan ske, vilka aktiviteter som behöver prioriteras för att det inte ska bli för mycket med bakslag i form av kraftigt ökad smärta eller att man blir helt utslagen i flera dagar. Ju klarare man själv är över detta, desto lättare är det att vara tydlig gentemot omgivningen om vilka behov man har, vilket kan minska risken för frustration.

Att delta i en grupp med andra med lipödem kan fylla fler syften än enbart information eller träning. För många betyder kontakt med patientföreningar eller stödgrupper för lipödem oerhört mycket. Klicka här för att komma till föreningarna som medverkat i Projekt Lipödem.

Under de olika rubrikerna till vänster beskriver vi olika behandlingsdelar vid lipödem. Övergripande mål med dem är att minska smärta och inflammation, förbättra lymfatiska flödet, stärka kroppen, lära sig förstå och hantera sin kropp samt bli stärkt känslomässigt.