12. Region Sörmland

Var man kan få hjälp varierar stort inom landet. Under denna region hittar du en beskrivning som kommer att fyllas på vartefter vi får mer information.

Utredning och behandling

Man får vända sig till sin husläkare för utredning och behandling. Vårdcentralen kan vid speciella behov förskriva kompressionsstrumpor.

Kompressionsplagg

Man förskriver inte alls individuellt måttsydda kompressionsplagg i Sörmland.

Kompressionspump

Man kan få kompressionspump förskriven som hjälpmedel vid kroniska ödem.

Patientföreningar

SÖF, Svenska Ödemförbundet: https://www.svenskaodemforbundet.se/

 

Ambassadörer för Projekt Lipödem