Resultat av behandlingsenkäten

Vi har genomfört en stor enkätundersökning bland personer som är drabbade av lipödem om -Vilken symtom påverkas man mest av? -Vilken behandling man erhållit eller genomgått? -Hur man upplevt effekten av behandling? och -Hur behandlingen har finansierats. Vi fick 519 svar från respondenter i alla regioner i landet.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att respondenterna är mycket drabbade av sitt lipödem. En majoritet av de svarande är i stadie 3. Många lider även av andra diagnoser, och man påverkas mycket av sina lipödemsymtom vardagen. Vad beträffar behandling så har 75% genomgått någon typ av behandling för att lindra sina lipödemsymtom. Den vanligaste behandling man använt är kompression. Den kompression som fungerar bäst är den individuellt måttanpassade kompressionen. Med standardkompression uppger många att passformen har varit ett problem som gjort att effekten inte blivit bra.

Få har genomgått fysioterapeutisk behandling individuellt eller i grupp. Endast drygt 11%! Jämför man det med hur drabbade respondenterna är av sina symtom kan man konstatera att fysioterapeutiska behandlingsinsatser borde vara betydligt vanligare. Det finns i primärvård överallt i Sverige. Bassängträning är annars den typ av fysisk träning man skattar bäst effekt av (3,5 av 4 möjliga) bland de fysiska träningsinsatserna.

Vad beträffar kirurgiska ingrepp så har 26% genomgått fettsugningsoperation och endast 1,5% av dem har fått den finansierad av vården. Kostnaderna för ingreppen har varit mellan 45 000 till 1 500 000 kr. På frågan hur operationen påverkat lipödemsymtomen så är man generellt mycket nöjd. På en skala (-1) – (+4) är genomsnittet +3,34. Många uppger att de fått ett nytt liv efter operationen.  Däremot när det gäller de 11% som har genomgått magsäckskirurgiskt ingrepp så är nöjdheten låg för hur operationen påverkat lipödemsymtomen. På en skala (-1) – (+4) är genomsnittet -0,02)

Läs gärna vidare i presentationen som ni finner om ni klickar på bilden.