16. Region Halland

Var man kan få hjälp varierar stort inom landet. Under denna region hittar du en beskrivning som kommer att fyllas på vartefter vi får mer information.

Utredning och behandling

Man får vända sig till sin husläkare för hjälp.

Kompressionsplagg

Man får inte kompressionsplagg förskrivna i Region Halland.

Kompressionspump

Man får inte kompressionspump förskriven som hjälpmedel i Region Halland.

Patientföreningar

SÖF, Svenska Ödemförbundet: https://www.svenskaodemforbundet.se/

 

Ambassadörer för Projekt Lipödem