17. Region Kronoberg

Var man kan få hjälp varierar stort inom landet. Under denna region hittar du en beskrivning som kommer att fyllas på vartefter vi får mer information.

Utredning och behandling

Man får vända sig till sin husläkare.

Kompressionsplagg

Man kan få kompressionsplagg utprovade efter kirurgisk fettsugning. Annars erbjuds inte kompressionsplagg till patienter med lipödem.

Kompressionspump

Man kan inte få kompressionspump förskriven som hjälpmedel i Region Kronoberg när man har lipödem.

Patientföreningar

SÖF, Svenska Ödemförbundet: https://www.svenskaodemforbundet.se/

 

Ambassadörer för Projekt Lipödem