Nu är årets kanske viktigaste bok ute och gör nytta ”Livet med lipödem – en utmaning var dag”

För första gången får kvinnor med Lipödem berätta i bokform hur hela deras liv påverkas av en sjukdom de inte har kontroll över. Som en del av Projekt Lipödem har vår intervjubok skriven av författaren och journalisten Renée Höglin släppts.

I boken berättar Renée om sina möten med sex kvinnor som beskriver vardagen och livet med sjukdomen lipödem. Om sitt lidande och hur föraktfullt de har blivit bemötta i vården. Genom att träda fram hoppas de och Projekt Lipödem att fler i deras situation ska få hjälp. Det finns behandling, men den når i dag alldeles för få. Det är en fin bok som ger en bild av hur illa det är ställt men också på ett tydligt sätt hur det skulle kunna vara annorlunda.

Just nu sprids boken i hela landet. Bräcke diakoni, Projekt Lipödem, Patientföreningarna Svenska Ödemförbundet SÖF med alla sina lokalavdelningar, LymfS Lymf- och lipödemföreningen i Stockholm och Lymf Kalmar län, och NKA Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga och Lymf Sverige jobbar för fullt med att dela ut böcker till personer och verksamheter där kunskapen om hur det är att leva med lipödem behöver öka. Coronapandemin begränsar naturligtvis möjligheterna till möten, men man överlämnar ändå böcker på ett kreativt och coronasäkert sätt för att sprida information om lipödem.

Tack alla ni som jobbar med att sprida boken!!

Vår förhoppning är att läsningen gör nytta. Att man får upp ögonen för hur djupt orättvist det är att så många kvinnor med sjukdomen lipödem inte får någon hjälp. Det måste till en förändring. Att fler ska förstå hur det är att leva med sjukdomen lipödem och att man måste erbjudas hjälp för sina symtom.

Känner du till någon som behöver eller är intresserad av en bok eller att du själv är intresserad eller vill du ha mer information om boken så hör gärna av dig till oss på info@alltomlipodem.se så hjälper vi dig med det du behöver.

I samband med boksläppet gick det ut en pressrelease om boksläppet. För att läsa den så klickar du här.