Utbildningsfilmer

Här hittar ni projektets utbildningsfilmer

Till dig som vårdgivare

Lipödem begränsar mig

Diagnostisering och bedömning av lipödem

Jenny träffar Sue Mellgrim, leg sjuksköterska och medicinsk lymfterapeut, för att få en bedömning om hon har lipödem.

Bassängträning - lämplig träningsform vid lipödem

Åsa och Lena samtalar om kostens betydelse vid lipödem

Avlastad träning vid lipödem

Behandling med kompressionspump vid lipödem

Korrigera och stärka hållning vid lipödem

Bra träning för dig med lipödem

Gånganalys vid lipödem