”Fettsugning vid lipödem”

Vi har nu lagt upp gedigen information om fettsugning vid lipödem. Du finner information om olika fettsugningsmetoder, hur man kan förbereda sig inför operation, riskbedömningar och viktigt att tänka på efter operationen.

Ni finner även den mycket intressanta föreläsningen av Anders Liss från lipödem-mässan: ”Liposuction i Sverige”

Många med lipödem lider av sin sjukdom och har funktionella problem i vardagen. För personer med långt utvecklat lipödem leder diagnosen idag ofta till sjukersättning. En fettsugningsoperation kan ge väsentligt bättre livskvalitet med ökad aktivitets och arbetsförmåga, bättre självförtroende och minskad känsla av utanförskap.

 

Vi har samlat information om vilka olika typer fettsugningsmetoder som finns och vad de innebär för att man lättare ska kunna skaffa sig kunskap inför ett beslut om fettsugning. Man finner också information om riskbedömningar, viktiga förberedelser och eftervård. Fettsugning vid lipödem är ett ingrepp som är en del i en helhet. Vi har samlat information för att man ska kunna vara väl förberedd på vad det innebär och vad som krävs för ett långsiktigt bra resultat.

Liposuction vid lipödem är inget man har tillgång till genom hälso- och sjukvården. Trots att insatsen många gånger förbättrar livet radikalt och kan ta en person från sjukskrivning och passivitet till ett aktivt liv med återgång till arbetslivet. Det är djupt orättvist att man måste bekosta operationen ur egen ficka.

Vår förhoppning är att kvinnor med lipödem som är i behov av liposuction ska ha rätt till operation genom hälso- och sjukvårdssystemet och inte som idag vara tvungna att bekosta det själva.

Vad är Lipödem?