10. Region Värmland

Var man kan få hjälp varierar stort inom landet. Under denna region hittar du en beskrivning som kommer att fyllas på vartefter vi får mer information.

Utredning och behandling

Man får vända sig till sin husläkare.

Kompressionsplagg

Kan förskrivas till patienter med lipödem vid påvisande av pittingödem, dvs vid påvisande av lipolymfödem. Då har man rätt till 2 uppsättningar/år. Måttsydda endast om standardstrumpor inte passar.

Kompressionspump

Förskrivs inte i Värmland oavsett diagnos.

Patientföreningar

SÖF, Svenska Ödemförbundet: https://www.svenskaodemforbundet.se/

 

Ambassadörer för Projekt Lipödem