Nyheter


Allt om Lipödem – hemsidan för dig som vill veta mer

Idag lanseras informationsplattformen, Allt om lipödem www.alltomlipodem.se. Här har vi samlat så mycket information som möjligt för att sprida kunskap om sjukdomen.

Trots att lipödem beskrevs redan år 1940 finns det stora kunskapsluckor på området, både när det gäller diagnostik och behandling. För de flesta som arbetar inom vården är lipödem ännu okänt. Felaktig diagnostik leder till felaktiga råd och felaktig behandling.

På hemsidan finns information, korta filmer, en förteckning över regionerna i Sverige där hjälp finns att få.

Berättelsen om hur det är att leva med lipödem har knappt berättats och vi vill hjälpa till att berätta mer.

Har du tips på hur du gör din vardag med lipödem lättare, tveka inte att kontakta oss med ditt bidrag, info@alltomlipodem.se.