Om Lipödem

Vad är lipödem?

Lipödem är en smärtsam kronisk sjukdom i hudens fettvävnad. Den påverkar de mindre lymfkärlen, blodkärl och nerver som finns i vävnadens närområde. Sjukdomen innebär att fettcellerna i vävnaden ökar i storlek och/eller blir fler till antalet. Sjukdomen kan inte botas men den kan lindras.

Lipödem påverkar stuss och ben, ibland armar

Lipödem är med största sannolikhet en ärftlig sjukdom.

Lipödem drabbar i stort sett endast kvinnor och bryter oftast ut i samband hormonförändringar som till exempel pubertet barnafödande eller menopaus.

Lipödem är en sjukdom som gör att kroppens fettceller ökar i storlek och personen ökar i omfång framförallt över stuss, höfter och lår. I senare stadium kan även armarna påverkas. Huden kan kännas mjukare, ibland kall, och underliggande fettväv vara ojämn i sin struktur med små eller stora fettknölar.

Lipödem kan även innebära andra vävnadsförändringar som omfattar minskad elasticitet i huden och stödjevävnaden.

Lipödem är en ofta misstolkad diagnos.

Lipödem diagnostiseras ofta felaktigt som fetma trots att det finns flera tydliga tecken som skiljer lipödem från fetma. Några av de viktigaste skillnaderna är att lipödem smärtar och kan inte bantas bort.

Lipödemfett sitter inte i hela kroppen, utan endast i vissa delar. Det finns också mycket som talar för att det pågår en inflammation i den vävnad där lipödemet finns vilket skiljer sig från fetma.

Lipödem förväxlas ibland också med lymfödem, men skiljer sig på flera sätt från lymfödem. Det finns andra sjukdomstillstånd likt lipödem, med onormal fettinlagring i underhuden. Även andra tillstånd som innebär att bindväven har minskad elasticitet liksom tillstånd med hastig viktuppgång eller inslag av ödem. Symtomen kan överlappa och ibland finns flera diagnoser samtidigt.

Att få rätt diagnos är viktigt! Man måste förstå hur lipödem drabbar innan man ger råd eller behandling. Felaktiga råd kan annars riskera att förvärra tillståndet. För vissa kan ett obehandlat lipödem också leda till lymfödem.

Läs mer om diagnostisering och behandling under vårdgivare och differentialdiagnoser.

 

Många med lipödem står helt utan vård

Vård och behandling för personer med diagnosen lipödem är i Sverige tyvärr ytterst begränsad. Kunskapen om diagnosen inom vården är låg och många med lipödem får bekosta både vård, som t ex kompression, och behandling genom privata aktörer ur egen ficka. Detta är ytterst ojämlikt och drabbar många hårt, då diagnosen är kronisk och kan medföra stora kostnader under lång tid.

Hur kan det dagliga livet påverkas av lipödem?

Man har ofta svår smärta och kraftig tyngdkänsla i de påverkade kroppsdelarna och blir väldigt trött. Det gör att det kan vara svårt att delta vid fysiska aktiviteter och att man behöver vila ofta. Man får skapa vilopauser när man kan, och tacka nej till många aktiviteter som är en självklarhet för andra. Många får lätt blåmärken och är väldigt känsliga för beröring. Att då få en hård kram kan vara riktigt smärtsamt, hur välment den än må vara. Sömnsvårigheter är också vanligt pga smärta och värk.

Lipödem har diagnoskoden ICD-10, R60.0B Lipödem. (2017)