Personlig tränare

Personlig tränares (PT´s) roll

En PT kan vara en värdefull resurs för personer med lipödem, och kompletterar den rehabilitering som erbjuds inom vården. Det är upplyftande för patienten att träna med PT inom friskvården och få bort fokus på begränsningar och sjukdom. Många med lipödem har fysiska hinder, men även fysiska resurser och möjligheter att bygga upp kroppen. Med rätt stöttning och regelbunden uppföljning kan träning och livsstilsförändringar upprätthållas på sikt för personer med lipödem. Där fyller PT en viktig funktion genom att kunna följa upp och kunna ge stöd över en förhållandevis lång tidsperiod.

Till dig som är personlig tränare

Klicka på bilden så finner du viktigt information om lipödem och en träningsguide med övningar

 

Övningarna finns också under Leva med lipödem/Tips till dig med lipödem. Klicka här så kommer du direkt dit 

Samarbete med personlig tränare (PT) inom lipödemprojektet vid Rehabcenter Sfären.

 Studier visar att personer med lipödem ofta är osäkra på lämplig omfattning på fysisk aktivitet/träning, vilket visar behovet av stöd och support. Många har svårt att hitta lämplig träning på grund av överrörlighetsproblematik, nedsatt fysisk uthållighet vid statisk belastning. Nedsatt syresättning och inflammatoriska processer i vävnaden kan även ge upphov till smärta.

För de flesta med lipödem innebär fysisk aktivitet och träning utmaningar. En del kör på för hårt och får bakslag med stor fysisk och mental trötthet och andra hamnar i en ond cirkel med smärta och inaktivitet. Fysiskt aktiva personer som gillar hårdare träning behöver ofta guidning i ändamålsenlig teknik för att förebygga överbelastning av leder och minska inflammatoriska processer i kroppen. Det är viktigt att se över om personen tillgodoser kroppens behov av återhämtning och vid behov föreslå sätt/teknik för det.

Core-träning vid lipödem

Lipödemprogrammets samarbete med PT

8 personer erbjöds en träningsperiod på 6 månader med PT. Medverkandet var frivilligt och innebar inga kostnader för den enskilde.

Särskilt intresse var att se om det gick att förbättra muskulär styrka och uthållighet i samarbetet, då det finns föreställningar om svårigheter med det vid lipödem.

PT i projektet är certifierad personlig tränare med hälsoprofil (Axelsons Gymnastiska Institut) med mångårig erfarenhet av träning för personer med och utan skador. Träningen har antingen skett i en privat studio eller primärvårdsrehab på Rehabcenter Sfären.

Innan och efter avslutad PT-träning gjordes tester och intervjuer av fysioterapeut. Den egenupplevda ansträngningsgraden gjordes i Borgs RPE-skala och symtom skattas i VAS (Visual analogue scale). Vanliga symtom vid lipödem är tyngdkänsla, bentrötthet, ledsmärta och mjölksyra. I testerna kan bland annat ses förbättring vid trappgångstestet för några individer, vilket är bra då trappgång ofta är ett problem pga tyngd och mjölksyra i benen.

Här kan du läsa mer om PTs träningsupplägg i Lipödemprogrammet