9. Region Örebro

Var man kan få hjälp varierar stort inom landet. Under denna region hittar du en beskrivning som kommer att fyllas på vartefter vi får mer information.

Utredning och behandling

Man får vända sig till sin husläkare och därifrån komma till fysioterapeut eller lymfterapeut som kan hjälpa till med behandling och utprovning av kompressionsplagg.

Kompressionsplagg

Generellt har man inte tillgång till kompressionsplagg i Region Örebro. Däremot kan det förskrivas av enskilda terapeuter vid speciella behov.

Kompressionspump

Man kan inte få kompressionspump förskrivet i Region Örebro. Hjälpmedlet är inte upphandlat.

Patientföreningar

SÖF Örebro, Svenska Ödemförbundets lokalavdelning i Örebro län:
https://www.svenskaodemforbundet.se/sof-orebro-lan/

SÖF, Svenska Ödemförbundet: https://www.svenskaodemforbundet.se/

 

Ambassadörer för Projekt Lipödem