Enkätundersökning

Förskrivning av kompressionsdelar och kompressionspump

Vi har tillsammans med Svensk Förening för Lymfologi tagit initiativ till att kartlägga förskrivning av kompressionsdelar och kompressionspump i landet genom en enkätundersökning till förskrivare av kompression. Undersökningen görs i samarbete med Svensk Förening för Lymfolologi och vi bjuder härmed in dig som arbetar med kompressionsdelar och/eller kompressionspump att svara på enkäten om arbetet ni utför i hanteringen av dessa produkter.

Syftet är att skapa en samlad bild av hur förskrivningsprocesser går till, vilka kriterier som styr förskrivningar, eventuella problem och hur ersättningssystem skiljer sig i de olika regionerna i Sverige.

Klicka på bilden så kan du läsa resultatet av vår enkätundersökning