Orsak

Orsaken till varför kvinnor får lipödem?

Lipödem är med största sannolikhet en ärftlig sjukdom som drabbar i stort sett endast kvinnor och bryter oftast ut i samband med hormonförändringar som till exempel pubertet, barnafödande eller under klimakteriet. Kvinnligt könshormon, östrogen, anses ha en triggande effekt på sjukdomen. Många gånger kan de drabbade känna igen symtomen hos någon kvinnlig släkting. Sjukdomen börjar ofta med att kroppens fettceller över stuss, höfter och lår ökar oproportionerligt i storlek på ett sätt som inte kan förklaras med att man ätit sig till sin ökade storlek. Dessutom drabbas många av smärta i huden.

Irene som haft lipödem sedan tonåren

Beskrivning

Den karaktäristiska ökningen av fettväv anses bero på att fettcellerna i lipödemområden har en särskild förmåga att lagra fett och därmed öka i storlek även vid normalt BMI. Vissa menar att även antalet fettceller ökar, vilket antyder att det kan vara ärftligt. De små blodkärlen (kapillärerna) i huden ökar i antal då fettvävnaden växer. De är sköra och går lätt sönder när de utsätts för belastning och dålig syresättning. Det kan förklara varför man lätt får blåmärken.

Kraftigt ökande fettvävnadstillväxt leder till minskat syre- och näringsutbyte mellan celler och blodbana som i sin tur gör att det bildas inflammation i fettvävnaden. Det ger upphov till smärta, tyngdkänsla och ökad grad av trötthet. Fettvävnaden i huden omvandlas till hårdare vävnad (fibroser) och det i sig försämrar cirkulationen ytterligare.

Eftersom kvinnligt könshormon, såsom östrogen, anses ha en utlösande effekt på sjukdomen finns teorier om att den överrörlighet som många med lipödem har kan bero på en påverkan även på bindväv.

Helt klart är att mer forskning behövs om orsaker till lipödem för att klarlägga ärftlighet, uppkomst och sjukdomsförlopp.