11. Region Stockholm

Var man kan få hjälp varierar stort inom landet. Under denna region hittar du en beskrivning som kommer att fyllas på vartefter vi får mer information.

Utredning och behandling av lymfterapeut

Lymfterapeuter kan utreda och behandla samt förskriva hjälpmedel. Dock inte alla som tar emot lipödempatienter och det kan behövas remiss.

Kompressionsplagg

Kan förskrivas av lymfterapeut vid lipolymfödem eller vid risk för att utveckla lymfödem.

Kompressionspump

Kan förskrivas av lymfterapeuter med förskrivningsrätt.

Patientföreningar

LymfS, Lymf och lipödemföreningen i Stockholms län: https://lymfs.se/

SÖF Svenska Ödemförbundets lokalavdelning i Stockholm: https://www.svenskaodemforbundet.se/sof-stockholm/

SÖF Svenska Ödemförbundet: https://www.svenskaodemforbundet.se/

 

Ambassadörer för Projekt Lipödem

Marie Hamrén:  lymfbalanz@gmail.com

Josefine Nilsson: josefine.n@me.com