Magsäcksoperation- Att minska volymen i magsäcken för att minska födointag

Det är inte ovanligt att man blir erbjuden att genomgå en magsäcksoperation. Det hänger ofta ihop med bristande kunskap om lipödem och att man misstar lipödem som “vanlig övervikt”. Med magsäcksoperation har man som målsättning att genom att minska volymen i magsäcken minska den mängd mat man kan få i sig för att därigenom minska den generella kroppsvikten.  Många med lipödem som gjort en magsäcksoperation berättar att de inte blivit bättre i sitt lipödem, men blivit smal i övriga delar av kroppen. Har man då inte generell övervikt samtidigt så blir resultatet inte så bra. Lipödemfett påverkas begränsat av viktminskning är den erfarenhet man har.

Däremot om man är överviktig utöver att man har lipödem, så har en magsäcksoperation god effekt på den generella vikten och kan vara en bra insats för att få hjälp att generellt gå ner i vikt.

Det finns risk för komplikationer och man måste vara beredd att ändra sina levnadsvanor.