Magsäcksoperation- Att minska volymen i magsäcken för att minska födointag

Det är inte ovanligt att en person med lipödem blir erbjuden att genomgå en magsäcksoperation. Bakgrunden kan vara att personen har övervikt utöver lipödem, men det kan också vara så att läkaren som rekommenderar har bristande kunskap om lipödem, eller att lipödemet inte är känt.

Med magsäcksoperation har man som målsättning att genom att minska volymen i magsäcken minska den mängd mat man kan få i sig för att därigenom minska den generella kroppsvikten.  Många med lipödem som gjort en magsäcksoperation berättar att de inte blivit bättre i sitt lipödem. Det vill säga att lipödem symtomen inte minskat efter magsäckkirurgisk operation. Man kan ha blivit smal i övriga delar av kroppen, men lipödemet är kvar.

Har man däremot överviktig utöver att man har lipödem, kan en magsäcksoperation ha god effekt på den generella vikten och kan vara en bra insats för att få hjälp att gå ner i vikt. Det kan vara en viktigt insats för att få hjälp att hålla vikten över tid. Något som är bra för att motverka att lipödemet försämras.

Viktigt att tänka på inför en eventuell magsäcksoperation är att man måste vara insatt i vad det innebär och att man även är förberedd på att ändra sitt sätt att äta och kanske även levnadsvanor i stort.