Nyheter


ILF conference i Köpenhamn

ILF (International Lymphoedema Framework) höll sin årliga konferens denna gång i Köpenhamn. Många intressanta föreläsningar om lymfödem och lipödem. Över 700 deltagare från många länder.

Projektet bidrog med en poster om rapporten: ”Klinisk utvärdering av effekten av att använda kompressionspump i hemmet för kvinnor med lipödem”. 

 

 

Team Dercum genom Sue Mellgrim och Tom Väisänen presenterade en poster: ”Adekvat behandling vid lipödem”

SÖF presenterade flera posters om internationellt samarbete mellan patientföreningar kring både lymfödem och lipödem.