4. Region Jämtland-Härjedalen

Var man kan få hjälp varierar stort inom landet. Under respektive region hittar du en beskrivning som kommer att fyllas på vartefter vi får mer information.

Utredning och behandling

Man får vända sig till sin husläkare.

Kompressionsplagg

Erbjuds inte till patienter med lipödem.

Kompressionspump

Förskrivs inte till patienter med lipödem.

Patientföreningar

SÖF Västerbotten, Svenska Ödemförbundets lokalavdelning i Västerbotten:
https://www.svenskaodemforbundet.se/vasterbotten/

SÖF, Svenska Ödemförbundet: https://www.svenskaodemforbundet.se/

 

Ambassadörer för Projekt Lipödem

SÖF Västerbotten