Projekt lipödem är nu avslutat

Projekt Lipödem har satt avtryck!

En kunskapsplattform, ett vårdprogram, en bok, en mängd utbildningsavsnitt och en medlem i ett expertråd. Bräcke projekt Lipödem har nu avslutats. Men det sätter flera avtryck och förhoppningen är att kunskapsspridningen ska fortsätta och fler ska få hjälp.

Projektet har jobbat med att samla evidens och beprövad erfarenhet som finns för sjukdomen lipödem. Se till att alla drabbade får den vård de har rätt till och får ett respektfullt bemötande i vården.

Under våren har projektet gjort en rad utbildningsinsatser från norr till söder, för att sprida kunskap om lipödem men också för att få fler att erbjuda behandling.

– Varje gång en person som själv lever med sjukdomen berättar hur det är så upplever vi att förståelsen ökar, säger Åsa G Andersson och Christina Ripe, i Bräcke projekt Lipödem.

– Vi ser att det finns ett stort intresse och vilja. Vår förhoppning är att vårdgivare nu kommer att öppna upp för behandling av patienter med lipödem, säger Christina Ripe, projektledare.

Erik Andersson, driftchef på Bräcke diakoni är glad över att projektet skapat möjlighet för våra verksamheter att möta patientgruppen oavsett hur erfarenheten och kunskapen om sjukdomen ser ut. Han är övertygad om att det kommer att fortsätta bidra till bättre vård på alla nivåer.

Det tydligaste avtrycket efter projektet är nog ändå Kunskapsplattformen för dig som vill veta mer – Allt om Lipödem (alltomlipodem.se) som lever kvar även efter projektets slut. Här kan både den som är drabbad och de som möter personer med lipödem söka kunskap och råd om hur de ska gå tillväga.