Kompression

Kompression förbättrar syresättningen i vävnaden och bidrar till minskad smärta.

Kompressionsplagg

Även om kompression inte minskar omfånget kan kompression minska smärta, förbättra fysisk uthållighet och öka prestationsförmåga.

Kompression:

  • Stödjer och stabiliserar vävnaden.
  • Minskar obehag i form av trötthetskänsla och värk.
  • Jämnar ut kroppskonturen, förbättrar rörlighet.
  • Ökar det venösa och lymfatiska återflödet och minskar inflammationer.
  • Ökar uthållighet och påskyndar återhämtning.
  • Förebygger och minskar ortostatiskt ödem.

Vid val av typ och material i kompressionsplagg måste hänsyn tas till lokalisation, omfattning och svårighetsgrad av lipödem, symtom såsom smärta och ödem, livsstil och motivation att använda kompressionsplagg. Kompressionsplagg och material finns med mer eller mindre struktur, där själva strukturen i materialet ger en masserande effekt i vävnadens översta skikt. Vissa plagg kan bäras nattetid för att minska besvär under sömnen. Om en person har stora besvär med allodyni kan kompression vara svårt att tolerera, det kan då vara möjligt att ge enbart effekt av ett strukturerat material med minimal kompression.

Vid tidigt stadie och om kroppsproportionerna möjliggör det kan standardplagg fungera. Plagg finns att tillgå i sportbutiker och inom e-handeln. De kan omnämnas som idrottskompression eller plagg efter plastikkirurgi. Vissa märken har plagg framtagna speciellt för lipödemproblematiken.

Medicinska kompressionsplagg kan omfatta rundstickade (ger mest effekt på venös cirkulation) såväl som flatstickade (ger bäst effekt vid lymfödem) kvaliteter och finns i såväl standardutförande som för måttbeställning. Kompressionsgraden anges i kompressionsklass, från I till högsta graden IV.

Att välja rätt kompression, typ av plagg, kompressionsgrad och material kräver erfarenhet. Likaså att mäta måttbeställd kompression, särskilt om det avses byxor eller tröjor. Måttbeställda plagg krävs då standardplagg inte fungerar med kroppens proportioner och då symtomen kräver kraftigare kompression. Modeller av plagg kan delas upp, bermudabyxa eller leggings kan förstärkas med knästrumpor om det finns tendens att fötterna svullnar. Alternativet är en strumpbyxa med hel fot. Att dela upp ett plagg i flera delar kan ge fördelar i komfort och passform. Kompressionsplagg kan även förstärkas med justerbara plagg, dessa kan även var försedda med strukturerat material på insidan. Ofta behövs olika varianter av kompression för olika aktiviteter. Företagen som säljer kompressionsplagg till regionerna brukar ordna utbildningstillfällen för måttagning, de kan i vissa fall även göra kundbesök för enskilda fall.

Det är väsentligt att ta hänsyn till hur personen klarar av att ta av och på kompressionsplaggen. Det finns särskilda hjälpmedel, en variation av strumppådragare och avtagare, samt enkla tips såsom att använda gummihandskar men även andra tekniker att lära ut.

Ödembandagering i flera lager med polstring och kortsträckslindor är ofta mycket effektiv vid lipödem med lymfödem och kan läras ut till patienter och anhöriga. Det är ganska otympligt och varmt, men kan vara en hjälp i intensivbehandling eller som alternativ vid ökade besvär.

Kompressionspump

Kompressionspump som behandling vid lipödem är en effektiv metod att skapa smärtlindring, öka muskulär uthållighet och förbättra återhämtning

97% (64 av 66 patienter) skattar att det är lättare att utföra egenvård efter användande av kompressionspump där 85% anger en förbättring på mer än 50%.

Av 45 patienter anger 60% att smärtan mer än halverats vid uppföljning och drygt 30% upplever att smärtan minskat med mer än 80%. 

Dessa slutsatser kommer från nedanstående rapport där vi sammanställt resultaten av utvärdering av behandling av kompressionspump.                                                                                                                     

Klicka på bilden så kan du läsa rapporten. 

 

Pumpen skapar ett pulserande tryck. Det är graderat, vilket betyder att den luftkammare som är längst bort från hjärtat (vid fingrar/tår) får det högsta trycket i manschetten. Trycket avtar sedan i varje efterföljande kammare. Det graderade trycket går också att individanpassa genom en enkel programvara.

Det ger alltså en form av massage med lufttryck som graduellt transporteras från en programmerbar pump via slangar till en manschett med 12 kamrar för ben och buk, vilken är den manschett som används vid diagnosen lipödem.

Manschetten appliceras löst på kroppen som främjar för luft att cirkulera med det tryck som ställs in. Man använder en tunnare elastisk byxa (obs ej kompressionsplagg) för att skydda huden och byxan skyddar även manschetten från smuts. Kompressionsplagg används med fördel direkt efter behandlingen med kompressionspump för att på bästa sätt förlänga behandlingseffekten.

Anpassat tryck och program provas ut i förhållande till personens tolerans och respons av behandlingen. Tryck mellan 35 och 45 mm Hg kan vara bra att inleda med. Tiden för behandling kan variera men har provats mellan 30 och 60 minuter. För övrigt följ leverantörens anvisningar.

 

Det är viktigt att iaktta försiktighet vid användning av kompressionspump. Första gången patienten behandlas bör man som terapeut vara uppmärksam på patientens reaktion. Smärta eller känselnedsättning i områden som ska behandlas, infekterade eller obehandlade sår och hud som kan bli skadad av kompressionspumpen till exempel efter transplantation kräver stor försiktighet.

Ingen behandling bör ske vid sjukdom som förkylning eller influensa efter tillfrisknande ska behandling med kompressionspump trappas upp försiktigt.