14. Region Östergötland

Var man kan få hjälp varierar stort inom landet. Under denna region hittar du en beskrivning som kommer att fyllas på vartefter vi får mer information.

Utredning och behandling

Man får vända sig till sin husläkare och därifrån komma till fysioterapeut eller lymfterapeut som kan hjälpa till med behandling och utprovning av kompressionsplagg eller att man vänder sig till:

Primärvårdsmottagningen i Motala, Lipödemmottagningen.

På lipödemmottagningen tar man emot patienter med misstänkt och eller diagnostiserat lipödem. Man utför bedömning, rådgivning och individuellt anpassad behandling. På mottagningen arbetar arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Kontakt och öppettider

Telefon: 010-1059921

TELEFONTIDER

Måndag – Fredag : 07:30 – 12:30

 

Kompressionsplagg

Man kan få kompressionsplagg utprovade 4 plagg/ år om ingen annan individuell behandling påvisar annat behov.

Kompressionspump

Man kan inte få kompressionspump förskriven som hjälpmedel. Kompressionspump är inte upphandlat.

Patientföreningar

SÖF, Svenska Ödemförbundet: https://www.svenskaodemforbundet.se/

 

Ambassadörer för Projekt Lipödem