Här bör jag kunna få vård

Vård av lipödem inom olika regioner i landet

Var man kan få vård varierar stort inom landet. Under respektive region hittar du en beskrivning av vad som gäller för regionen. Har du information om ändringar i din region; hör av dig till Svenska Ödemförbundet (SÖF).

 

En enkät gjordes i samverkan med Svensk Förening för lymfologi (SFL) om förutsättningarna för att förskriva kompressionsplagg och kompressionspump i Sveriges regioner sommaren 2022. Hela resultatet finns under Aktuellt/Enkätundersökningar.

Här är översikten för vilka regioner som ger olika diagnoser rätt till kompressionsplagg.