3. Region Västernorrland

Var man kan få hjälp varierar stort inom landet. Under denna region hittar du en beskrivning som kommer att fyllas på vartefter vi får mer information.

Utredning och behandling

I Region Västernorrland får man söka hjälp via sin husläkare. Principiellt behandlar man inte patienter med lipödem.

Kompressionsplagg

Förskrivs inte till patienter med lipödem. Kan provas ut av lymfterapeut vid lymfödem.

Kompressionspump

Får inte förskrivas till patienter med lipödem.

Patientföreningar

SÖF Västerbotten, Svenska Ödemförbundets lokalavdelning i Västerbotten: https://www.svenskaodemforbundet.se/vasterbotten/

SÖF, Svenska Ödemförbundet: https://www.svenskaodemforbundet.se/

 

Ambassadörer för Projekt Lipödem

SÖF Västerbotten