Övrig konservativ behandling

Manuella behandlingsmetoder

Manuellt lymfdränage

Manuellt lymfdränage (MLD) är en massagemetod som syftar till att stimulera lymfatiskt flöde och därmed dränering av ödematös vävnad

Många med lipödem upplever att metoden har effekt på svullnads, smärta och tyngdkänsla. Detta framkommer även i vår enkätundersökning:

Manuellt lymfdränage utförs av lymfterapeuter med en medicinsk utbildning. Behandlingen är en viktig del av konceptet Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi som tillämpas i de flesta delar av världen för behandling av lymfsystemets sjukdomar såsom lymfödem.

I det europeiska konsensus som formulerats är det vetenskapliga stödet för denna behandlingsmetod är ifrågasatt vid lipödem. I det amerikanska konsensus dokumentet rekommenderas metoden däremot vid lipödem.

Många personer med lipödem bekostar idag själva behandlingar såsom manuellt lymfdränage hos privatpraktiserande lymfterapeuter, eller lymfmassage som utförs av massörer.

Man kan lära sig egenmassage i kombination med andningsteknik och få viss effekt. En form av egenmassage (SLD: simple lymphatic drainage) är avslappnande och enkelt att lära sig och kan lätta på vissa besvär med obehag och svullnadskänsla.

Det beskrivs i flera bloggar och tidskrifter även andra behandlingar av djupare vävnadsstrukturer såsom myofasciell release, bindvävsmassage, vibration, deep oscillation, LPG, lymfa touch etc.

Personliga erfarenheter redovisas under fliken  ”Mitt  lipödem?”.