Övrig konservativ behandling

Manuella behandlingsmetoder

Manuellt lymfdränage är en massagemetod som ökar aktiviteten i det lymfatiska systemet och utförs av medicinska lymfterapeuter. Behandlingen ingår i konceptet Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi som tillämpas i de flesta delar av världen för behandling av lymfödem.

Många med lipödem upplever att metoden har effekt på svullnads, smärta och tyngdkänsla. Ett terapeutiskt dilemma är att det vid lipödem, utan lymfödem, inte syftar till att minska ett befintligt lymfödem utan hålla igång en trög lymfatisk cirkulation. Behandlingarna behöver upprepas kontinuerligt och blir i längden mycket tidskrävande. Det vetenskapliga stödet för denna behandlingsmetod är starkt ifrågasatt vid lipödem.

Vår enkätundersökning visar dock att många upplever mycket god effekt av MLD och lymfmassage. Man refererar till att det minskar smärtan och tyngdkänslan.

Man kan dock lära egenmassage i kombination med andningsteknik och få viss effekt. En form av egenmassage (SLD: simple lymphatic drainage) är avslappnande och enkelt att lära sig och kan lätta på vissa besvär med obehag och svullnadskänsla.

Många personer med lipödem bekostar behandlingar såsom manuellt lymfdränage hos lymfterapeuter utanför vården, eller lymfmassage som utförs av massörer. Det beskrivs i flera bloggar och tidskrifter även andra behandlingar av djupare vävnadsstrukturer såsom myofasciell release, bindvävsmassage, vibration, deep oscillation, LPG, lymfa touch etc.

Personliga erfarenheter redovisas under fliken  ”Mitt  lipödem?”.