Sakkunniga

Kunskapsplattformen har stöd av ett antal kunniga personer som följer utvecklingen inom området lipödem och är därmed behjälpliga med att hålla hemsidan aktuell.

 

Leif Perbeck är Docent i kirurgi och har medverkat som sakkunnig i SBU:s projektgrupp för kartläggningen av behandling av lipödem. Med sin mångåriga erfarenhet som ordförande för Svensk Förening för Lymfologi har han följt och deltagit i den internationella debatten kring behandling av lipödem.

Sue Mellgrim är Leg sjuksköterska och medicinsk lymfterapeut, rådgivare till Svenska Ödem Förbundet, främst vad gäller lipödem och dercum (fettvävnadssjukdom). Sue har lång erfarenhet av att behandla personer med ödemsjukdomar.

Helena Janlöv Remnerud är Leg sjuksköterska och medicinsk lymfterapeut, rådgivare till Svenska Ödem förbundet, främst vad gäller lymfödem. Helena har lång erfarenhet av att behandla personer med ödemsjukdomar.

Ritva Gough är Fil. Dr i sociologi vid Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga och har gjort en genomgång av forskningsstudier med innehåll som berör anhörigskapet och Lipödem och/eller andra långvariga kroniska sjukdomar.

Anna Bergman har arbetat inom föreningslivet för att öka kunskapen om lymfatiska sjukdomar. Anna har många internationella kontakter med patientföreningar och forskare.

Jenny Borg engagerar sig i kampen för en rättvis vård för personer med lipödem och har bidragit stort till den allmänna kännedomen om diagnosens existens. Idag driver hon sin blogg och numera även via sitt instagramkonto levamedlipodem.

Olafur Jakobsson är Med dr. och specialist i plastikkirurgi med erfarenhet från både offentlig och privat verksamhet. Läkar- och specialistlegitimation i Sverige, Norge och Island. Olafur har stor erfarenhet av fettsugningskirurgi vid lipödem.

Barbro Westerholm, Leg. läkare/Docent/adjungerad professor emerita, Riksdagsledamot och har medverkat i projektets referensgrupp.

Johanna Falck är Leg sjuksköterska/barnmorska och doktorand i lipödem vid Jönköping university.

Anders Liss är Leg läkare, Med dr. och plastikkirurg och har stor erfarenhet av fettsugningskirurgi vid lipödem. Medlem i SBU expertgrupp kring forskningsfrågor om lipödem.

Anitha Risberg är medicine doktor i fysiologi och universitetslektor vid institutionen för hälsa, lärande och teknik vid Luleå tekniska universitet. Anitha har forskat kring hormonbalans vid graviditet och förlossning samt stress inverkan på fysiologiska funktioner.

Katarina Blom är Leg. fysioterapeut, medicinsk lymfterapeut, doktorand vid Lund university och arbetar på Lymfödemutredningsmottagningen på Sabbatsbergs Sjukhus.

Åsa G Andersson Leg. arbetsterapeut, medicinsk lymfterapeut. Åsa har lång erfarenhet av att behandla ödemsjukdomar, medverkat till lipödemprogrammet, är initiativtagare och medarbetare i projekt lipödem. Medlem i SBU expertgrupp kring forskningsfrågor om lipödem.

Christina Ripe Leg.arbetsterapeut, medicinsk lymfterapeut och diplomerad marknadsekonom. Christina har lång erfarenhet av projektstyrning, kvalitetsledning, marknadsanalys och -kommunikation har varit projektledare för projekt lipödem.

Anna Skördåker Leg. Fysioterapeut, MSc, medicinsk lymfterapeut. Anna har lång erfarenhet av att behandla ödemsjukdomar, medverkat till lipödemprogrammet och medarbetare i projekt lipödem.