Kost och lipödem

Lipödem påverkas av hormoner. Snabba kast vad gäller måltider och ätande skapar hormonell obalans i kroppen och kan möjligen bli en ökad risk för ytterligare lipödembildning. Flertalet personer med lipödem är väl insatta i hälsosam mat och livsmedel så kostrådgivningens fokus är framförallt att minska risk för viktökning, få personen att förstå matens roll i förhållande till lipödem. Det är viktigt att ha en god insikt i sin diagnos och förståelse för måltidsrutinernas och livsmedelsvalens betydelse i sammanhanget. Det är viktigt att känna sig trygg med sin kosthållning och därmed våga sätta långsiktiga och bestående mål, vilket gynnar hormonell balans i kroppen.

Dietisten är en viktig resurs i sammanhanget även om det inte finns någon speciell diet vid lipödem. En del behandlare rekommenderar kosttillskott av olika slag, men varken diet eller kosttillskott har något stöd i forskning. Däremot finns det många som upplever en förbättring av att äta anti-inflammatorisk kost.