Cirkulationsbefrämjande åtgärder

Vid lipödem kan lymfsystemets kapacitet i fettvävnaden vara nedsatt och transportkapaciteten behöver ökas, några metoder är:

  1. Djupandningsövningar som utvidgar bröstkorgen ökar pumptakten hos lymfkärlen i hela kroppen. Detta kan utföras dagligen, det är också en bra övning att ta till om du varit stilla länge.

Bild från: Moseley, A.L., Piller, N.B., & Carati, C.J. (2015). The effect of gentle arm exercise and deep breathing on secondary and lymphedema. Lymphlogy, 38, 136,145.

  1. Fysisk aktivitet är bra för lymfsystemet. Muskler i arbete skapar ett växelvis tryck mot lymfkärlen, detta stimulerar dem att pumpa snabbare. Vid hård träning ökar blodcirkulationen tillfälligt, vilket leder till en ökad vätskemängd i vävnaderna. Detta ökar kraven på lymfsystemets transportkapacitet. (Viktigt med återhämtning innan man lägger på mer belastning)
  2. Kompression hjälper till att aktivera lymfflödet. Det är viktigt att strumporna är rätt utprovade och inte stänger av flödet till exempel vid fotleder, knäveck eller i ljumskar
  3. Manuellt lymfdränage (MLD) är en speciell massage, som ökar motoriken i lymfkärlen. Själv-lymfdränage (SLD) lärs ut av medicinsk lymfterapeut för användning varje dag. Länk till Svenska Ödemförbundets information om egenvård
  4. Andra manuella eller fysikaliska behandlingsmetoder som syftar till att påverka cirkulation, bindväv och fascia upplevs av många som effektivt för att minska smärta och öka funktionsförmåga. Klicka för att komma till enkäten ”Genomgången behandling” under fliken Aktivitet/Enkätundersökningar.