Sydöstra sjukvårdsregionen har tagit upp frågan om fettsugning som behandling av patienter med lipödem

Sydöstra sjukvårdsregionen har tagit upp frågan om fettsugning för patienter med lipödem. Man beslutade att frågan om nationella riktlinjer ska lyftas i nätverket för hälso- och sjukvårdsdirektörer med en ambition till nationella riktlinjer.

Regionsjukvårdsledningen kommer under våren 2021 ta fram förslag om hur man ska tillgodose att behovsgruppens får adekvat omhändertagande.

Man konstaterar i sin tidigare rapport att beprövad erfarenhet visar att fettsugning minskar symtom och möjliggör att människor återgår i arbete.