15. Region Jönköping

Var man kan få hjälp varierar stort inom landet. Under denna region hittar du en beskrivning som kommer att fyllas på vartefter vi får mer information.

Utredning och behandling

Man får vända sig till sin husläkare och därifrån komma till lymfterapeut som kan hjälpa till med behandling och utprovning av kompressionsplagg.

Kompressionsplagg

Man kan få kompressionsplagg utprovade efter individuell bedömning. Region Jönköping tar ut en egenavgift för kompressionsplagg.

Kompressionspump

Man kan få kompressionspump förskriven som hjälpmedel. Region Jönköping tar ut en egenavgift/månad för kompressionspump.

Patientföreningar

SÖF, Svenska Ödemförbundet: https://www.svenskaodemforbundet.se/

Lymf Region Jönköping, Lymf och lipödemföreningen i Jönköpings län:
https://www.lymfjonkoping.se/

 

Ambassadörer för Projekt Lipödem

Kontakta patientföreningen Lymf Region Jönköping.