SBU:s projekt som prioriterar forskningsfrågor om lipödem

SBU (statens beredning för medicinsk och social utvärdering) genomför på uppdrag från regeringen ett arbete med att inventera samt prioritera forskningsfrågor som rör diagnostik, behandling och bemötande av personer med lipödem. Projektet närmar sig nu sin avslutning.

Samtliga patientföreningar, liksom företrädare för professionen, deltog i en avslutande workshop den 16 december.  Resultatet presenteras i en rapport som presenteras under första kvartalet 2023.

Huvudsakliga målgrupper för rapporten är forskare och forskningsfinansiärer samt myndigheter och organisationer som sammanställer forskning, såväl svenska som internationella.