Psykosocialt stöd

Många med lipödem lider av sitt avvikande utseende med omfattande psykosociala konsekvenser. Smärta och negativ självbild kan även påverka samliv och nära relationer. Vissa personer kan känna uppgivenhet inför funktions och aktivitetsbegränsningar som kan leda till allvarlig psykisk ohälsa med risk för social isolering.

Problemen kan förvärras genom den stress det innebär att utsättas för misstro i möten med okunniga vårdgivare. Låg självkänsla, uppgivenhet och förtvivlan kan omintetgöra personens förmåga till egenvård – vilket i sin tur kan leda till ytterligare känslor av förtvivlan och hopplöshet.

Allvarlig psykisk ohälsa som depression, ätstörningar och/eller ångestsyndrom måste behandlas.Tveka inte att söka hjälp via din primärvårdsmottagning som även kan remittera dig vidare.

Du kan få stöd av kurator, psykolog eller psykoterapeut i grupp eller individuellt.

Psykologiska faktorer som kan bidra till bättre livskvalitet kan innebära att bli medveten om att känslor kan styra tankar och påverka beteenden. Att träna mindfulness och self compassion syftar till att man  uppnår högre grad av tillfredsställelse med livet och att handla i enlighet med sina värderingar.