Behandlingsenkät; symtom, påverkan och effekt

Vi har genomfört en stor enkätundersökning bland personer som är drabbade av lipödem om -Vilken symtom påverkas man mest av? -Vilken behandling man erhållit eller genomgått? -Hur man upplevt effekten av behandling? och -Hur behandlingen har finansierats. Vi fick 519 svar från respondenter i alla regioner i landet.

De svarande är mycket drabbade av sitt lipödem. En majoritet är i stadie 3. Många lider även av andra diagnoser, och man påverkas mycket av sina lipödemsymtom vardagen.  75% har genomgått någon typ av behandling för att lindra sina lipödemsymtom. Den vanligaste behandling man använt är kompression med blandat resultat. Individuellt utprovad är bäst medan standardkompression är svårt hitta bra passform.

Av de som erhållit kompressionspump är de flesta mycket nöjda.

Få har genomgått fysioterapeutisk behandling individuellt eller i grupp däremot har fler genomgått fysisk träning. Man är mest nöjd med bassängträning.

De som erhållit manuella behandlingar såsom manuellt lymfdränage eller fysikaliska behandlingar för att främja cirkulation är överlag mycket nöjda.

En fjärdedel har genomgått fettsugningsoperation och de flesta har bekostat operationerna själv.  – Till en kostnad mellan 45 000 till 1 500 000 kr!

Många uppger att de fått ett nytt liv efter operationen.
Däremot när det gäller de 11% som har genomgått magsäckskirurgiskt ingrepp så är nöjdheten låg för hur operationen påverkat lipödemsymtomen. På en skala (-1) – (+4) är genomsnittet -0,02)
Gå in och läs mer om enkätundersökningen genom att klicka på bilden.

Läs gärna vidare i presentationen som ni finner om ni klickar på bilden.